PROFIEL

TALENTIS levert expertise op het gebied van projectontwikkeling en projectmanagement inzake:

Sociaal-economisch beleid Opleiding & ontwikkeling Begeleiding veranderingsprocessen Human resource development

TALENTIS is een onafhankelijke organisatie en beschikt over ruim 15 jaar ervaring in zeer uiteenlopende sectoren, zowel op nationaal als Europees niveau.

FILOSOFIE

De grote kracht van TALENTIS is het aanwenden van het creatieve denkvermogen op het gebied van sociaal-economisch beleid en de ontwikkeling van human resources (opleiding & training).

TALENTIS stimuleert en coördineert de uitvoering van projecten op zodanige wijze dat een optimaal resultaat op efficiënte wijze wordt bereikt.

TALENTIS onderscheidt zich als onafhankelijke organisatie door een eigen, creatieve en betrouwbare aanpak, waarmee een indrukwekkend portfolio is gerealiseerd binnen diverse sectoren.

De reputatie van TALENTIS is opgebouwd door ervaringen met vraaggestuurde, analytische projecten voor nationale en internationale opdrachtgevers: overheden, belangenorganisaties en commerciële ondernemingen.

De producten en diensten van TALENTIS zijn gebaseerd op zowel vaardigheden als kennis. De expertise bestrijkt diverse terreinen, waaronder economie, sociale wetenschappen, bedrijfskunde en organisatiekunde.

De unieke toegevoegde waarde van TALENTIS is het vermogen om beleidsmatige, technische en economische aspecten te behandelen op een verantwoorde commercieel aanvaardbare wijze.

ERVARING

De ervaring van TALENTIS is buitengewoon divers, getuige onderstaande opsomming:

 • Analyse van de ontwikkelingsbehoefte (structuur, cultuur) van bedrijven op strategisch niveau;
 • Begeleiden implementatie ontwikkelingsprojecten;
 • Ondersteunen implementatie van HRM / HRD-beleid;
 • Monitoren van leerbehoeften op arbeidsmarktontwikkelingen;
 • Analyseren ontwikkelingsbehoeften ten gevolge van technologische en organisatorische veranderingen;
 • Ontwikkelen en toepassen van methoden voor de aanpassing van organisaties aan marktontwikkelingen;
 • Projectmanagement Taskforce ICT (MBO-ICT);
 • Management Audiovisueel Branche Centrum (Stichting ABC);
 • Management Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (Stichting CA-ICT);
 • Management Vereniging van Opleidingsinstituten Informatica (VOI);

PROJECTONTWIKKELING EN ,-MANAGEMENT VOOR EUROPESE WERKGEVERSORGANISATIES:

 • ELA- European Logistics Assocation;
 • UEMV – Union Européenne des Miroitiers et Vitriers / European Glaziers Association;
 • CoESS – Confédération Européenne des Service de la Securité / European Confederation of Security Services in samenwerking met UNI-Europa (Europese Vakbond);

Projecten gericht op de verbetering van opleiding en training binnen sectoren op Europees niveau door het vaststellen van een basisraamwerk, rekening houdend met ontwikkelingen op de (toekomstige arbeidsmarkt.